فتنـه از دیـدگاه حضرت علی (ع)گرداب فتنه
 

حادثه ها و فتنه ها، عبرت آموز و بیدار گردند. از عبرت های مهم فتنه، زمان شناسی و دشمن شناسی است. زمان شناسی یعنی فهم آنچه در ظرف زمان می گذرد و دشمن شناسی یعنی شناخت جبهه حق و باطل و تشخیص ترفندهای دشمنان.
یكی از دوران های پرآشوب و فتنه خیز ‌تاریخ، دوران خلافت امام علی (علیه السلام) بود و آنچه اكنون برای ما مهم است عملكرد یگانه مرد روزگار، امام علی (علیه السلام) در برخورد با فتنه است. از این رو، در چند شماره، ویژگی های فتنه، علل و زمینه های پیدایش آن، چگونگی رویارویی با فتنه ها و راه های برون رفت از آنها را از دیدگاه آن حضرت وا می كاویم.(1)

مفهوم فتنه
 

واژه فتنه در كتاب های لغت بیشتر به مفهوم آزمایش، آشوب، ‌گمراهی و فریفتگی، آمده است.(2)
فتنه به تعبیر قرآن كریم(3)، عامل آزمایش بشر است تا انسان با اراده اش، سعادت یا شقاوت خویش را رقم بزند. هنگامی كه فتنه به مردم رو می آورد، خالص ها را از ناخالصی ها جدا می كند. نیروی تفكر و تدبر و اراده، انسان را و می دارد تا میان درست و نادرست، راه و چاه و آب و سراب، یكی را برگزیند.

ویژگی های فتنه از دیدگاه امام علی (ع)(4)
 

امام علی (علیه السلام) پس از واقعه نهروان خطبه ای می خواند و ویژگی های فتنه را چنین توصیف می كند:
«داستان فتنه ها چنین است؛ هنگامی كه رو می آورند فضا را به شبهه می آلایند، اما چون پشت می كنند سخت آگاهی بخشند. به هنگام روی آوردن ناشناخته اند، اما به گاهِ رفتن كامل شناخته شده اند. هجومشان گردبادی كور را می ماند كه به شهری فرود می آید و شهر را نادیده می گیرد...»(5)
در این كلام امام، فتنه دارای چند ویژگی است از جمله:

1. آراستگی با حق
 

آن گاه كه فتنه روی می آورد، آن گونه نیست كه همگان دركش كنند و چنان آشكار نیست كه مردم آن را بشناسند، بلكه چنان خود را به حق آراسته و با آن آمیخته است كه بسیاری از مردم بدان رو می كنند و همین رمز گسترش فتنه است.

2. آشكار شدن ماهیتش بعد از تمام شدنش
 

مردم هنگامی فتنه را می شناسند و چهره واقعی اش را می بینند كه جامعه را ترك می كند. این جزئی از ماهیت فتنه است كه در پایان راه، پرده از رخ بركشید و باطن نازیبا و بدمنظرش را نمایان سازد. آن زمان، بسیاری كه خود را در آتش فتنه افكنده و با آن همراه گشته اند، حاصلی جز حسرت و اندوه نخواهند داشت.

3. كور كننده و تاریك گرا
 

فتنه همانند بادی كه از شهری می گذرد و شهر دیگر را درهم می كوبد، كور كننده و تاریك كننده است. هنگام هجوم فتنه ها چشم ها همدیگر را نمی بینند و انسان ها فریاد یكدیگر را نمی شنوند.

4. فراگیر است
 

هیچ كس را از فتنه گریزی نیست و كسی نمی تواند دامان خود را از آن بركشد.دانشمندان و نادانان، بزرگان و خُردان، پیران و جوانان، زنان و مردان هر یك را به گونه ای درگیر می سازد.

پی نوشت ها :
 

1. علی آقاجانی قناد،‌گرداب هلاكت (فتنه از دیدگاه امام علی (علیه السلام)، صص 1-7 و 22-20.
2. احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج2، ص1196.
3. آل عمران :7 ؛ اسراء :73؛ حدید :14
4. گرداب هلاكت (فته از دیدگاه امام علی علیه السلام)، صص 19-22
5. نهج البلاغه، ترجمه : محمد دشتی، خطبه 93، ص174
 

منبع:گلبرگ 120برچسب ها :
فتنه 88 ,  فتنـه از دیـدگاه حضرت علی (ع) ,  گرداب فتنه ,  حادثه ها و فتنه ها ,  عبرت آموز و بیدار گردند. ,  مفهوم فتنه ,  ویژگی های فتنه از دیدگاه امام علی (ع) ,  آراستگی با حق ,  امام علی (علیه السلام) پس از واقعه نهروان خطبه ای می خواند و ویژگی های فتنه را چنین توصیف می كند: «داستان فتنه ها چنین است؛ هنگامی كه رو می آورند فضا را به شبهه می آلایند ,  اما چون پشت می كنند سخت آگاهی بخشند. به هنگام روی آوردن ناشناخته اند ,  اما به گاهِ رفتن كامل شناخته شده اند. هجومشان گردبادی كور را می ماند كه به شهری فرود می آید و شهر را نادیده می گیرد... ,  كور كننده و تاریك گرا ,  فتنه ,  منبع:گلبرگ 120 , 

موضوع :
فتنه 88 , جنگ نرم , خبر , اخبار ,