مقدمه :
 

از دیدگاه سیاسی امام خمینی (ره)، اگر تأسیس حكومت اسلامی، اولویت اول برای ایشان در ایران بود، در خارج از كشور، آزادی بیت المقدس و سرزمین فلسطین، مهم ترین دغدغة فكری و عمل سیاسی ایشان را تشكیل می داد .
یكی از اختلافات اساسی امام با رژیم پهلوی، دربارة نفوذ صهیونیزم در ایران و حضور عناصر اسرائیلی در مناصب دولت پهلوی بود .
به عبارت دیگر، می توان در اندیشه انقلابی و آزادی بخش امام، آزادی ملت ایران و فلسطین را دو ضرورت عینی و اساسی دانست كه بسیاری از آثار كتبی و شفاهی و مبارزات سیاسی ایشان، مبین این امر است كه در اینجا اشاراتی به این موضوع می شود .


الف: سیر اجمالی مواضع امام در مورد اقدامات صهیونیسم
 

اولین موضع رسمی امام، مقارن با آغاز مبارزات سیاسی وی با رژیم پهلوی در ارتباط با عدم همسویی این رژیم با تحریم نفتی اسرائیل و عدم قطع روابط دیپلماتیك با كشور اسرائیل بود .
امام در مصاحبه ای اینچنین فرموده اند :
“ یكی از جهاتی كه ما را در مقابل شاه قرار داده است، كمك او به اسرائیل است … او نفت مسلمین را غصب كرده و به اسرائیل داده است. این خود از عوامل مخالفت من با شاه بوده است .” (1)
از سال 41 شمسی و در پیام مشهور امام، به مناسبت نوروز 42 به كشته شدن مسلمانان و روحانیت به دست دولت، برای حفظ منافع اسرائیل اشاره شده است. پس از آن امام به مناسبت وقایع مختلف در داخل و خارج از ایران این مقوله را به طور جدی طرح كرده اند. از جمله در پیام امام دربارة لایحه انجمن های ایالاتی و ولایتی از سلطه صهیونیست ها بر منافع و تأسیسات ایران، انتقاد شدیدی به عمل آمده است. در همین سال در پاسخ به اصناف شهرستان قم در خصوص مصوبه دولت علم برای روابط اقتصادی با اسرائیل، آن را خطری بزرگ برای اسلام و استقلال كشور دانسته اند. در سال 42 در پاسخ به نامة علمای یزد خطر اسرائیل را بسیار جدی دانسته و همه را به اعتراض علیه اسرائیل و دولت پهلوی فراخوانده اند .
یكی از محكم ترین و تندترین موضع گیر های سیاسی امام در برابر اسرائیل سخنرانی مشهور ایشان در مسجد اعظم، پس از آزادی از زندان بود .
“ ای ملت دین ما اقتضا می كند كه با دشمن اسلام موافقت نكنیم، قرآن ما اقتضا می كند كه در مقابل صف مسلمین با دشمن اسلام هم پیمان نشویم. ملت ما با هم پیمانی شاه با اسرائیل مخالف است.” (2 )
با كشتار خونین مدرسه فیضیه، امام با سخنرانی تاریخی خود، مبارزه با اسرائیل را هم چنان در محور مبارزات خود قرار دادند . (3)
در پیام ماه محرم سال 1343 شمسی، امام رابطه با اسرائیل را ننگ بزرگ شمرده و خواستار وحدت مسلمین برای مقابله با اسرائیل شدند. (4 )
در 6/6/1347 امام در پاسخ به نامه گروهی از فدائیان و جوانان مبارز فلسطین، ضمن اعلام وجوب و ضرورت مبارزه با اسرائیل، مجوز استفاده از مصرف زكات و سایر صدقات را برای رفع خطر اسرائیل در كمك به مدافعین و مبارزین را صادر كردند. (5 )
صهیونیست ها در 18 اوت 1969، مسجد الاقصی را به آتش كشیدند. امام ضمن محكوم كردن صهیونیست ها، دربارة تجدید بنای مسجدالاقصی اعلام كردند تا زمانی كه فلسطین آزاده نشده، مسلمانان آن را تجدید بنا نكنند تا جنایات صهیونیست ها در مقابل چشمان مسلمانان مجسم بماند .
در طول دهة پنجاه شمسی و تا تحولات انقلاب اسلامی، امام همچنان در اعلامیه های مختلف و در پاسخ به نامه های مردم، دانش جویان و علما، با واجب كردن جهاد بر تمام مسلمین برای آزادسازی فلسطین و حمایت از گروه های مبارز فلسطینی، این امر را در اذهان و افكار عمومی مسلمانان زنده نگه داشت .
اوج صهیونیزم ستیزی امام و حمایتشان از مردم فلسطین در تعیین روز قدس با عنوان روز جهانی مبارزه با مستكبرین، ظالمین و صهیونیسم بود. امام در حركتی ابتكاری و سمبولیك آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را روز قدس نامیدند و در بخش هایی از پیامشان آمده است: “روز قدس یك روز جهانی است. روزی نیست كه اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستكبرین است… تمام ملت ها قیام كنند و این جرثومه فساد را به زباله دان ها بریزند… روزی است كه باید همت كنید كه قدس را نجات دهیم… روز قدس روز اسلام است، روزی است كه باید اسلام را احیا كنیم و قوانین اسلامی باید در ممالك اسلامی اجرا بشوند … روز قدس روز جدایی حق از باطل است.” (6 )

ب: پدیده صهیونیسم
 

ظهور صهیونیسم در قالب دولت غاصب اسرائیل و تهدید همه جانبه مسلمانان در منطقه موجب تحولات بی شماری در خاورمیانه گردید. از این پدیده و مجموعه رویدادهای آن در ادبیات روابط بین الملل با عنوان “بحران اعراب و اسرائیل” نام برده شده است. در اندیشه امام، صهیونیسم، حركتی است علیه اسلام و مسلمین. تلاش فكری ایشان این بود كه این بحران را از یك مقوله عربی، به مقوله ای اسلامی تغییر بیابد.(7) شكی نیست كه چنین تلاشی ناشی از اندیشه وحدت اسلامی امام بود و منجر به تحقق عملی آن می گردید. از منظر سیاسی و نظامی نیز چنین نگرشی موجب قراردادن یك میلیارد مسلمان به جای صد میلیون عرب در مقابل اسرائیل بود. امام اسلام ستیزی صهیونیزم را بارزترین ویژگی این حركت، تحت حمایت قدرت های استعماری می دانست . صهیونیزم از دیدگاه ایشان پدیده ای سیاسی، استعماری، غیر مذهبی و جدا از جامعه یهود است. (8) امام مخالفت خود با اسرائیل و صهیونیزم را از مخالفت با دین یهود و یهودیان جدا دانسته حتی احترام به مذاهب دیگر را گوشزد می كند. (9 )
امام صهیونیزم را مولد و ساخته استعمار و استكباری می داند كه تحت حمایت مستمر در آمریكا قرار دارد. ایشان با اشاره به پیوند صهیونیست ها با بزرگ ترین سرمایه ها و سرمایه داران غرب به ویژه آمریكا، خاستگاه و علت پیدایش اسرائیل این چنین بیان می كنند :
“ اسرائیل با تبانی و هم فكری دولت های استعماری غرب و شرق زاییده شد و برای سركوب و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد و امروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود. انگلیس و آمریكا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن اسلحه های مرگبار در اختیار اسرائیل آن را به تجاوزات پی درپی علیه اعراب و مسلمین برمی انگیزانند.” (10) از دیگر ویژگی های صهیونیزم كه در آثار و سخنرانی های امام تأكید زیادی بر آن شده، ایدئولوژی از نیل تا فرات است. ایشان، بر این باور بودند با اشغال فلسطین، لبنان، جولان و عقد قراردادهای صلح و سازش، تجاوزات صهیونیست ها، خاتمه نخواهد یافت، بلكه آنها به منظور تحقق اسرائیل بزرگ گام برمی دارند و خطرشان متوجه همه خاورمیانه و سرزمین های اسلامی است. امام ضمن هشدار، به دول عربی منطقه به منظور محو اسرائیل از جغرفیای سیاسی، به تجهیز و قیام علیه اسرائیل توصیه نمودند . (11)
در همین زمینه، ایشان با تذكر بازی های سیاسی آمریكا و اسرائیل در قالب صلح طلبی آن را یافتن فرصت زمانی برای برداشتن قدم بعدی به منظور تحقق مقصد شوم صهیونیسم یعنی حكومت بر بلاد مسلمین از نیل تا فرات دانستند. (12) این حركت اسرائیل را همانند حركت آرام یك افعی خزندة خطرناك، تهدید بزرگ برای تصاحب و غارت منطقه ذكر كرده اند. (13 )
به طور كلی، از دیدگاه امام، صهیونیسم یعنی اسلام ستیزی، مذهب ستیزی، توسعه طلبی، مولود استكبار، جرثومه فساد، ابزار سیاسی برای یغمای سرزمین های زرخیزو منابع سرشار كشورهای اسلامی، كه در قالب نقشة شوم از نیل تا فرات به دنبال دست یافتن به دكترین استعماری خویش اند .

ج: نوع و شیوه مقابله با صهیونیسم
 

در اندیشه امام، برای حل قضیه فلسطین، راه حل سیاسی و دیپلماتیك پذیرفته نیست، دولت ها و گروه های فلسطینی برای احقاق حقوق فلسطینان نباید به چانه زنی دیپلماتیك دست بزنند. تنها با جهاد و مبارزه مسلحانه می توان اسرائیل را از بین برد، اسرائیل چون غده ای سرطانی است كه تنها راه درمان آن جراحی عمیق و كندن و قلع نمودن آن است .
ایشان كسانی را كه به دنبال اتخاذ روش های سیاسی برای حل مسأله فلسطین هستند ملامت كرده و اظهار می دارند: “من به سران فلسطینی نصیحت می كنم كه دست از رفت و آمدهای خودشان برداشته و با اتكا به خداوند متعال و مردم فلسطین و اسلحه خویش تا حد مرگ با اسرائیل بستیزند، چرا كه این رفت و آمدها موجب می شود كه ملت های مبارز شما دلسرد شوند. شما اطمینان داشته باشید كه نه شرق به درد شما می خورد و نه غرب. با ایمان به خدا و تكیه بر سلاح های خویش تا حصول خواسته های مشروع خویش دست از مبارزه برندارید.” (14 )
امام درد اصلی مسلمین را تفرقه می دانند، تا جایی كه بیان می كنند كه این ضعف موجب زبونی آنها در مقابل اسرائیل شده است در حالی كه اگر مسلمانان متحد بودند، اگر هر كدام یك سطل آب می ریخت، اسرائیل را سیل می برد. (15 )
یكی از شیوه هایی كه امام برای مهار و مقابله با اسرائیل طرح كردند، ضرورت امتناع از صدور نفت دول نفت خیز اسلامی به اسرائیل و حامیان آنها بود و نسبت به این امر كه دولت های ممالك اسلامی باید از نفت و سایر امكانات همچون حربه ای علیه اسرائیل و استعمارگران بهره برداری كنند، تأكید داشت.(16) شایان توجه به اینكه امام زمانی چنین شیوه ای را طرح كردند كه هنوز كشورهای صنعتی، بحث انرژی های جایگزین نفت و تعبیه ذخائر استراتژیك را مطرح نكرده بودند. امام مشكل اصلی مسلمین را كه موجب سایر گرفتاری ها و مصائب شده بود، حكومت های سرسپرده به ابرقدرت های می دانستند و معتقد بودند كه راه حل آن هم به دست ملت هاست. (17 )
امام در خصوص نقش سازمان های بین المللی اظهار داشته اند: “مسلمانان ننشستند كه سازمان های بین المللی برای آنها كاری بكنند، ملت ها خودشان قیام كنند و حكومت ها خودشان را وادار كنند كه در مقابل اسرائیل بایستند و اكتفا نكنند به محكوم كردن.” (18 )
امام رمز پیروزی را شهادت دانسته اند و از آن به یك رمز قرآنی كه بدون توجه به حیات مادی، دنیایی و حیوانی موجب توفیق و پیشبرد آمال ملت هاست، یاد می كنند و به ملت ها یادآوری می كنند كه این رمز را باید بفهمند. (19 )
امام با یاد كردن از انتفاضه فلسطین و حركت اسلامی و مردمی فلسطین، با عنوان شجره مباركه و كوكب دریه، این شیوه را كارآمدترین استراتژی برای نابودی صهیونیست ها دانسته، و بر استمرار آن و عدم توقف قیام تأكید داشتند. (20 )

نتیجه گیری
 

امام هیچ راهی برای مصالحه با صهیونیسم حتی با فرض توبه از اقدامات گذشته باقی نگذاشته ، قیام عمومی ملت ها و دولت های پشتیبان ملت فلسطین با استراتژی وحدت اسلامی، اخوت دینی و همچون ید واحده تحت بیرق اسلام و با تأكید بر هویت ملی و بومی، آنها را مهمترین ضرورت مبارزاتی، برای مبارزه با اسرائیل می دانند. نابودی بی چون و چرای اسرائیل از طریق جهاد مسلحانه و قیام عمومی، به ویژه قیام ملت فلسطین و تمسك به رمز شهادت و یاری گرفتن از خدا و دین را، پایه های این مبارزه می دانستند و بیداری ملت ها و مبارزه آنها با سازش دولت ها در مسأله فلسطین، بهترین پشتوانه برای استمرار مبارزه خواهد بود . انتفاضه در حقیقت نمود و ظهور این اندیشه و استراتژی امام خمینی بوده است .

نویسنده:سعید كرمی


 
كلیدواژه ها :
امام خمینی ، صهیونیسم، اندیشه و آثاربرچسب ها :
پدیدة صهیونیسم در اندیشه و آثار امام خمینی (ره) ,  مقدمه : از دیدگاه سیاسی امام خمینی (ره) ,  اگر تأسیس حكومت اسلامی ,  اولویت اول برای ایشان در ایران بود ,  در خارج از كشور ,  آزادی بیت المقدس و سرزمین فلسطین ,  مهم ترین دغدغة فكری و عمل سیاسی ایشان را تشكیل می داد . یكی از اختلافات اساسی امام با رژیم پهلوی ,  دربارة نفوذ صهیونیزم در ایران و حضور عناصر اسرائیلی در مناصب دولت پهلوی بود . به عبارت دیگر ,  می توان در اندیشه انقلابی و آزادی بخش امام ,  آزادی ملت ایران و فلسطین را دو ضرورت عینی و اساسی دانست كه بسیاری از آثار كتبی و شفاهی و مبارزات سیاسی ایشان ,  مبین این امر است كه در اینجا اشاراتی به این موضوع می شود . ,  پدیده صهیونیسم ,  hاسرائیل ,  اسرائیل ,  اسرائیل جنایتکار , 

موضوع :
جهان اسلام , جوانان , فتنه 88 , رژیم صهیونیستی , اسرائیل , آمریكا , جنگ نرم , امام خمینی(ره) , خبر , اخبار , موج بیداری اسلامی ,