پایگاه خبری تحلیلی ارزشی ها :

اینا همون نظامی های آمریکا هستند که به دلایل زیر به افغانستان رفتن ….
مبارزه با طالبان

نابودی القاعده

از بین بردن مزارع خشخاش!!!!حالا آمریکا داره با طالبان همکاری می کنه و قرار شده طالبان برای همکاری با امریکا، قطر دفتر سیاسی باز کنه*

سربازهاشون هم شدن مدیران سرکشی در مزارع کاشت خشخاش در افغانستان!!!!
و از زمان ورودشون به افغانستان کاشت خشخاش رو سی و شش برابر افزایش دادن…..

به خداوند عالم ما هم نمی دانیم که این حضرات چه کسی رو سر کار گذاشته اند . . .
برچسب ها :
از بین بردن مزارع خشخاش در افغانستان ماموریتی کذایی از جانب آمریکا , 

موضوع :
حقوق بشر آمریكایی , آمریكا , اخبار , خبر ,