وزیر بهداشت گفت: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به طور متوسط حداقل باید ۲   تا  5/2   فرزند داشته باشد.

بله این خبر از وقتی در محافل خبری منتشر شد موج عظیمی از نگرانی ،  خانواده ها را دربر گرفته است . . .

وزیر بهداشت گفت: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به طور متوسط حداقل باید ۲   تا  5/2   فرزند داشته باشد.

بله این خبر از وقتی در محافل خبری منتشر شد موج عظیمی از نگرانی ،  خانواده ها را دربر گرفته است . . .

حال چرا نگرانی . . .

نگرانی از این باب که احتمالا اعلام این خبر تبعاتی را در پی داشته باشد  از جمله این تبعات می تواند این موارد باشد

  1.  پس از این هر خانواده به اندازه 5/2 فرزند سهام عدالت می گیرد نه 3 یا بیشتر
  2. هر خانواده به اندازه 5/2 فرزند یارانه می گیرد نه بیشتر
  3. هر خانواده به اندازه 5/2 فرزند خدمات رفاهی بهداشتی درمانی دریافت می کند نه بیشتر
  4. هر خانواده به اندازه 5/2 فرزند بن حمایتی دریافت می کند نه بیشتر
  5.  هر خانواده به اندازه 5/2 فرزند سهمیه خرید مرغ یارانه ای دریافت می کند نه بیشتر . . .

حال شما می گوئید مردم نگران نباشند از اعلام این خبر و تبعاتش  که باید برای فرزند سوم و نیمه باقی مانده آن خارج از ضوابط وزارت بهداشت باید چه بکنند . . .

عقیل توحیدیان
برچسب ها :
عقیل توحیدیان ,  فرزند کمتر یا بیشتر مسئله این است . . . , 

موضوع :
جوانان , خبر , اخبار , زنان , عقیل توحیدیان ,