فتنـه از دیـدگاه حضرت علی (ع)


برچسب ها :
فتنه 88 ,  فتنـه از دیـدگاه حضرت علی (ع) ,  گرداب فتنه ,  حادثه ها و فتنه ها ,  عبرت آموز و بیدار گردند. ,  مفهوم فتنه ,  ویژگی های فتنه از دیدگاه امام علی (ع) ,  آراستگی با حق ,  امام علی (علیه السلام) پس از واقعه نهروان خطبه ای می خواند و ویژگی های فتنه را چنین توصیف می كند: «داستان فتنه ها چنین است؛ هنگامی كه رو می آورند فضا را به شبهه می آلایند ,  اما چون پشت می كنند سخت آگاهی بخشند. به هنگام روی آوردن ناشناخته اند ,  اما به گاهِ رفتن كامل شناخته شده اند. هجومشان گردبادی كور را می ماند كه به شهری فرود می آید و شهر را نادیده می گیرد... ,  كور كننده و تاریك گرا ,  فتنه ,  منبع:گلبرگ 120 , 

موضوع :
فتنه 88 , جنگ نرم , خبر , اخبار ,