مقدمه :
 

از دیدگاه سیاسی امام خمینی (ره)، اگر تأسیس حكومت اسلامی، اولویت اول برای ایشان در ایران بود، در خارج از كشور، آزادی بیت المقدس و سرزمین فلسطین، مهم ترین دغدغة فكری و عمل سیاسی ایشان را تشكیل می داد .
یكی از اختلافات اساسی امام با رژیم پهلوی، دربارة نفوذ صهیونیزم در ایران و حضور عناصر اسرائیلی در مناصب دولت پهلوی بود .
به عبارت دیگر، می توان در اندیشه انقلابی و آزادی بخش امام، آزادی ملت ایران و فلسطین را دو ضرورت عینی و اساسی دانست كه بسیاری از آثار كتبی و شفاهی و مبارزات سیاسی ایشان، مبین این امر است كه در اینجا اشاراتی به این موضوع می شود .

برچسب ها :
پدیدة صهیونیسم در اندیشه و آثار امام خمینی (ره) ,  مقدمه : از دیدگاه سیاسی امام خمینی (ره) ,  اگر تأسیس حكومت اسلامی ,  اولویت اول برای ایشان در ایران بود ,  در خارج از كشور ,  آزادی بیت المقدس و سرزمین فلسطین ,  مهم ترین دغدغة فكری و عمل سیاسی ایشان را تشكیل می داد . یكی از اختلافات اساسی امام با رژیم پهلوی ,  دربارة نفوذ صهیونیزم در ایران و حضور عناصر اسرائیلی در مناصب دولت پهلوی بود . به عبارت دیگر ,  می توان در اندیشه انقلابی و آزادی بخش امام ,  آزادی ملت ایران و فلسطین را دو ضرورت عینی و اساسی دانست كه بسیاری از آثار كتبی و شفاهی و مبارزات سیاسی ایشان ,  مبین این امر است كه در اینجا اشاراتی به این موضوع می شود . ,  پدیده صهیونیسم ,  hاسرائیل ,  اسرائیل ,  اسرائیل جنایتکار , 

موضوع :
جهان اسلام , جوانان , فتنه 88 , رژیم صهیونیستی , اسرائیل , آمریكا , جنگ نرم , امام خمینی(ره) , خبر , اخبار , موج بیداری اسلامی ,