یکی از کاربران سایت بالاترین در مطلبی طنز با عنوان «پیام حسنی مبارک به جنبش سبز» نوشت:

به یک عدد موسوی و خاتمی جهت صدور بیانیه در مصر نیازمندیم السلام علیکم علی جنبش سبز. به استحضار امت همیشه السبز الایران می رساند که اینجانب الحسنی مبارک برای فرونشاندن آتش تظاهرات المردمی نیاز مبرم به المیرحسین و الخاتمی دارم تا المردم مصر را به السکوت الدعوت کرده و ازیشان بخواهند شعار الساختارشکن ندهند و بگویند برای حفظ جان خود، الخیابان را ترک کرده و با توسل به راههای القانونی خواستار المطالبات خود شوند و البیانیه بدهند. والسلام علی من التبع المیرحسین
برچسب ها :
پیام حسنی مبارک به موسوی و جنبش سبز ,  فتنه 88 ,  یکی از کاربران سایت بالاترین در مطلبی طنز با عنوان «پیام حسنی مبارک به جنبش سبز» نوشت: به یک عدد موسوی و خاتمی جهت صدور بیانیه در مصر نیازمندیم السلام علیکم علی جنبش سبز. به استحضار امت همیشه السبز الایران می رساند که اینجانب الحسنی مبارک برای فرونشاندن آتش تظاهرات المردمی نیاز مبرم به المیرحسین و الخاتمی دارم تا المردم مصر را به السکوت الدعوت کرده و ازیشان بخواهند شعار الساختارشکن ندهند و بگویند برای حفظ جان خود ,  الخیابان را ترک کرده و با توسل به راههای القانونی خواستار المطالبات خود شوند و البیانیه بدهند. والسلام علی من التبع المیرحسین , 

موضوع :
جهان اسلام , فتنه 88 , جوانان , ماجرا های هاشمـــــــی , جنگ نرم , خبر , اخبار , هاشمی , كـــــروبی , عبرت , آمریکا پایان خط ظلم , سران فتنه ,